tuv cert
licencje epal
certyfikaty iso
  • Herco Sp. z o.o., Cielądz 28 C, 96-214 Cielądz
  • + 48 46 814 58 92 to 96
  • Polski
  • Deutsch
  • English
ongoing-projects-1200×500

Grants

New Projects

loga-dotacje

Wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowej generacji elementu złącznego poprzez komercjalizację wyników własnych prac B+R

Cel projektu:

Wdrożenie wyników własnych prac B+R, które umożliwią wprowadzenie nowego produktu i zwiększą konkurencyjność, innowacyjność firmy na globalnym rynku producentów elementów złącznych dla branży budowlanej. Ponadto realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celów FENG w zakresie rozwijania i wzmacniania innowacyjnych przedsiębiorstw, ukierunkowane na wdrażanie innowacji produktowych i transformację przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu realizowanego przez HERCO SP. z o.o. jest wdrożenie wyników własnych prac B+R, a co za tym idzie poszerzenie dotychczasowej oferty produktowej o nowe innowacyjne elementy złączne. Swym zakresem inwestycja obejmie rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej i magazynowej oraz zakup rzeczowych środków trwałych. Stworzy zaawansowaną linię produkcyjną oraz uruchomi pełen proces technologiczny wytwarzania nowego produktu. Dodatkowo inwestycja obejmie realizację polityk horyzontalnych UE w zakresie równych szans i zrównoważonego rozwoju oraz realizację zasady 6R.

Projekt jest kolejnym etapem długofalowej strategii rozwoju firmy, ma znaczenie dla dalszego dynamicznego rozwoju produkcji innowacyjnych elementów złącznych branży budowlanej. Niniejsza inwestycja pozwoli uatrakcyjnić ofertę produktową firmy o nowej generacji gwoździe maszynowe typu CLINCH-HCN, które Spółka do tej pory nie oferowała i nie wytwarzała. W związku z powyższym wymagana jest rozbudowa istniejącej hali produkcyjnej i magazynowej z infrastrukturą zewnętrzną oraz zbudowanie zaawansowanej technologicznie linii produkcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia wchodzące w skład linii będą posiadały najnowsze dostępne na rynku technologie ( w tym proekologiczne) w zakresie obróbki i przetwarzania drutu stalowego oraz pakowania wytworzonego innowacyjnego wyrobu. Tym samym przesięwzięcie związane będzie z rozruchem technologicznym zbudowanej linii wraz z uruchomieniem pełengo procesu wytwarzania nowego produktu w postaci nowej generacji gwoździ maszynowych typu CLINCH-HCN ocynkowanych ogniowo lub galwanicznie. Ponadto inwestycja dotyczyć będzie wyposażenia strefy logistyczniej w specjalistyczne regały magazynowe wysokiego składowania z dedykowanym specjalistycznym wózkiem systemowym.

Wartość projektu

57 624 762,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich

23 424 700,00 PLN

Top